DE spreker

“Marktwerking in de zorg, concurrentie en transparantie.”

Bij een goede onderneming zijn alle processen gericht op een maximaal positieve klantervaring, extern maar ook intern. Of de toehoorder nu verpleegkundige, arts, bestuurder of inkoper is, iedereen moet meebewegen met de veranderingen in de zorg. De Zorg is beklemd geraakt in een spinnenweb van regels en procedures. De overheid spreekt van gereguleerde marktwerking, maar bestaat dat eigenlijk wel? Zorginstellingen moeten hoe dan ook steeds meer verantwoording afleggen aan instanties en overige stakeholders, overgereguleerde transparantie!

Ik noem mijzelf zorgverbeteraar en ook initiatiefnemer. Binnen de bestaande regelgeving zijn nog voldoende mogelijkheden voor creatief en innovatief ondernemerschap. Eén ding is daarbij zeker van belang en dat is LEF!

Lef om als zorgondernemer buiten de geijkte paden te wandelen, zonder overigens over grenzen te gaan, om het initiatief te nemen voor innovatieve zorgconcepten, te ondernemen vanuit het klantperspectief (directe zorgafnemers) en niet te denken in termen van winst. De zorg heeft het zwaar maar kan absoluut efficiënter, effectiever en slimmer. De toekomst van de Zorg ziet er goed uit en ik lever dan ook dagelijks met veel passie, enthousiasme en plezier mijn bijdrage aan diverse initiatieven in de Zorg. De toekomst wordt zeer boeiend, interessant en leuk!

Wilt u meer weten over mijn visie op ondernemerschap in de Zorg? U kunt mij uiteraard direct bellen (06 – 43199095) maar u kunt mij ook uitnodigen om een workshop of presentatie te geven over dit onderwerp. In een actieve en afwisselende presentatie laat ik zien dat de gezondheidszorg behoefte heeft aan ondernemerschap en laat ik u mijn visie beleven. Daarbij passeren diverse anekdotes en belevenissen uit de praktijk de revue.

Zorgconsultancy