Fraude of niet?

Bij zorginstellingen tijdelijke en projectmatige inzet van finance & control professionals. Vakinhoudelijke expertise en pragmatische oplossingen. Dat is wat DEFINANCIALS in de Zorg voor u doet.

Mijn blog van juni 2013: Ziekenhuizen declareren regelmatig te veel; per patiënt soms wel duizenden euro’s. Er liggen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ruim tweehonderd meldingen over ziekenhuisrekeningen, waarvan de NZa het sterke vermoeden heeft dat ‘er iets mis is’.

Na dit bericht stortte de gehele vaderlandse media zich op de ontwikkelingen in de zorg. Fraude met declaraties van ooglidcorrecties en spataders, artsen die uit de school klapten dat ze tijdens de opleiding al les kregen in creatief declareren, adviesbureaus die zorginstellingen helpen bij het ‘upcoden’ van declaraties en een onderzoeksrapport hierover dat door de minister buiten de kamer is gehouden. Hoe dan ook is er een landelijke discussie gaande over de kosten van zorg en de rechtmatigheid van wat er aan zorg gedeclareerd wordt door zorgverleners.


Integere zorgsector

Ik ben ervan overtuigd dat de zorgsector in de basis een zeer integere sector is maar dat de toenemende complexiteit ertoe bijdraagt dat er steeds meer fouten worden gemaakt. Een ander aspect is dat leveranciers en beheerders van Ziekenhuis Informatie Systemen nauwelijks nog in staat zijn beleidsregels tijdig en juist in te richten en te beheren. Maar ook verzekeraars hebben hun systemen niet altijd op orde. Zo zijn geautomatiseerde controles door verzekeraars niet altijd juist ingericht waardoor facturen van ziekenhuizen onnodig worden afgewezen.

Betere benutting van beleidsregels
Wel zie ik bij ziekenhuizen dat artsen en medisch administrateurs steeds beter in staat zijn beleidsregels te interpreteren, geleverde zorg beter te registreren en zo hun declaraties te optimaliseren. En inderdaad, daarbij worden soms commerciële bureaus ingeschakeld die veel expertise hebben met betrekking tot registratieregels. Maar wat is daar mis mee? En dat artsen tijdens hun opleiding ook leren om goed te registreren lijkt mij prima, want ik zie nog teveel jonge artsen die veel en hard werken, zonder dat ze alles vergoed krijgen.

Macrobudget
Volledigheid van registratie is belangrijk omdat alle geleverde zorg betaald moet worden. Maar ook maatschappelijk gezien geeft het inzicht in de totale financiële omvang van de zorg. Ik denk zelfs dat landelijk gezien nog steeds niet alle zorg volledig geregistreerd en gedeclareerd wordt. Het zou zo maar kunnen dat het daadwerkelijke macro budget nog hoger ligt dan nu bekend is. Neemt niet weg dat de zorg goedkoper kan, maar dat is een andere discussie waar ik graag een volgend artikel aan wijd.