Tag archieven: Cardiologie

Te koop: IBM-computer, in goede staat verkerend

Bij zorginstellingen tijdelijke en projectmatige inzet van finance & control professionals. Vakinhoudelijke expertise en pragmatische oplossingen. Dat is wat DEFINANCIALS in de Zorg voor u doet.

Mijn blog van februari 2013: Op een ochtend belt een cardioloog zijn controller op en vraagt hem  hoeveel hartklepoperaties hij in 2012 heeft uitgevoerd. De controller  duikt direct in het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem) om te kijken  hoeveel DBC’s met deze behandeling zijn gedeclareerd.

Informatisering in de zorg

De uitkomst mailt hij naar de cardioloog. Tien minuten later belt de specialist hem op en zegt dat de geleverde informatie niet voldoet. Want hij wil niet het aantal gedeclareerde DBC’s weten, maar het aantal uitgevoerde operaties. Aanvullend vraagt hij hoeveel van deze operaties via de lies en hoeveel via de borstkas zijn uitgevoerd. En tot slot, of er verschil was tussen de ene behandeling ten opzichte van de andere met betrekking tot de gebruikte medicatie en het aantal IC(intensive care)-dagen. Een schijnbaar eenvoudige vraag, maar in de praktijk moeilijk te beantwoorden.

Onder water

De invoer van behandeldata, financiële en medische data vindt meestal plaats in verschillende systemen. Wanneer data ten behoeve van informatievoorziening ontsloten moet worden, dienen verschillende databases aan elkaar geknoopt te worden.

Bij een opdrachtgever ondersteunde ik bij het inrichten van een informatiesysteem, ook omdat zij niet in staat waren gecombineerde informatie te verstrekken. Samen met een informatiseerder ben ik weken in de weer geweest om uit te zoeken in welke tabellen informatie werd opgeslagen. In het ZIS, EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) en apothekerssysteem, werden ‘onder water’ ongeveer 10.000 tabellen gevuld. Toen we eenmaal de juiste tabellen hadden gealloceerd, bleek ook nog eens dat de systemen onvoldoende rekenkracht hadden. Toen is er tijdelijk een krachtige standalone computer ingericht om rapporten te kunnen genereren.

The winner is…
Informatiesystemen moeten naast financiële ook kwaliteitsinformatie realtime kunnen leveren. Zorginstellingen richten, om een vertaling te kunnen maken van informatiebehoefte naar gecombineerde rapporten, steeds vaker een afdeling Bedrijfsinformatie of Business Intelligence in.

Neem bijvoorbeeld Watson. In 2011 won deze hyperintelligente supercomputer van IBM het Amerikaanse spelprogramma Jeopardy. De computer is gevoed met miljoenen gegevens en intelligente algoritmen. Hierdoor is hij in staat om vragen te herkennen, scenarioberekeningen te maken en antwoorden te geven. Inmiddels heeft Watson zoveel geleerd dat hij zelfs wordt ingezet om oncologen te helpen bij het diagnosticeren en bij het bepalen van behandelplannen van patiënten.

BI-platform
Dan moet Watson toch ook in staat zijn antwoord te geven op de vraag van de cardioloog? Waarom nog ‘queries’ en rapportgecentreerde modellen met ingewikkelde databasestructuren gebruiken als je direct vragen aan je BI-platform kunt stellen?

We weten inmiddels dat de externe verantwoording richting onder andere zorgverzekeraars ook steeds meer kwalitatief zal zijn en op basis van behaalde resultaten (Value-based). Ik hoop dan ook dat dit soort systemen snel in de zorg beschikbaar komt. Mijn advies aan alle instellingen die een afdeling BI gaan inrichten: spaar nog even door voor Watson, misschien binnenkort te koop op E-bay.