Tag archieven: DOT

Waarom de T in DOT voor Transparantie staat

Het is februari 2014 en ik zit de laatste (zoveelste) versie van de ‘Verboden- Toegestaan’ lijst te bestuderen. Daarnaast heb ik zojuist het Antonius rapport van commissie Bruggeman en Voetelink in mijn mailbox gekregen. Nu is het zaak om alle duidingen te vertalen naar de praktijk.

De DBC-DOT vloedgolf

Tot een paar jaar geleden, in het ‘oude’ DBC tijdperk, zagen we dat ziekenhuizen vooral moeite hadden om alle geleverde zorg volledig geregistreerd en gedeclareerd te krijgen. Wanneer een DBC niet volledig was, er ontbraken bijvoorbeeld essentiële verrichtingen, dan leidde dat tot te weinig opbrengsten of tot uitval. Inmiddels heeft de DOT systematiek deze ‘oude’ werkelijkheid ingehaald en is naast het volledigheidsrisico, een geheel ander probleem ontstaan. Want om de geleverde zorg tijdig, juist, rechtmatig en ook doelmatig gedeclareerd te krijgen, blijkt op zijn zachtst gezegd niet mee te vallen. De huidige beleidsregels zijn multi-interpreteerbaar.

 

Beleidsregels, lijsten en nadere duidingen

Omdat de instanties dat ook al snel inzagen, volgden er diverse aanvullingen op de beleidsregels die een en ander zouden moeten verduidelijken. Zo publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de zomer van 2013 de eerdergenoemde ‘Verboden- Toegestaan’ lijst. Toen was de commotie compleet want in deze lijst stonden weer allerlei ‘nieuwe’ onduidelijkheden. Daarop volgde in februari van dit jaar een brief van de NZa die de onduidelijkheden zouden moeten verduidelijken, maar ook deze notitie bracht geen licht in de duisternis. Kortom, chaos in de hoofden van een ieder die zorg levert en registreert.

 

Jaarrekening en omzetverklaring

Veel ziekenhuizen kunnen hierdoor geen betrouwbare berekening maken van de omzet, met als gevolg dat accountants over 2013 geen goedkeurende accountantsverklaringen zullen gaan afgeven. Daarnaast moeten alle ziekenhuizen waarschijnlijk een zogenaamd self-assesment gaan doen om te bepalen welk gedeelte van de omzet eventueel onrechtmatig is. De onrechtmatig gedeclareerde omzet zal dan in een soort van “package” deal over meerdere jaren ineens afgekocht moeten gaan worden.

 

Geen gedoogbeleid

De verwachting was dat na het Antonius rapport een storm van invallen zou gaan plaatsvinden. Dat is niet gebeurd maar wellicht zitten we nog in de stilte voor de storm. Wat wel duidelijk is gemaakt door de NZa en verzekeraars, is dat er richting ziekenhuizen absoluut geen coulance meer is en misinterpretaties van beleidsregels niet worden gedoogd. Dat komt in mijn ogen nogal agressief over, net alsof de schuld alleen bij de ziekenhuizen ligt. Als het systeem gefaald heeft dan is dat bij alle partijen, dus ook bij de NZa, de overheid en verzekeraars. De grote uitdaging is om de ‘fouten’ uit het verleden netjes af te wikkelen en tegelijkertijd voor de toekomst DOT door te ontwikkelen tot een echt T systeem!

Dat patiënten vanaf juli 2014 nota’s gaan krijgen met daarop een specificatie van de geleverde zorg, gaat daaraan zeker bijdragen.