Tag archieven: mijn tent is top

Help, mijn zorgtent gaat failliet

Bij bedrijven tijdelijke en projectmatige inzet van finance & control professionals. Vakinhoudelijke expertise en pragmatische oplossingen. Dat is wat DEFINANCIALS voor u doet.

Mijn blog van september 2013: Er gaan op dit moment zorginstellingen failliet! Een aantal faillissementen haalt de landelijke media, zoals het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, het Slotervaart Ziekenhuis en de Zonnehuizen, maar een groot aantal, vooral kleinere faillissementen in de zorg zien we niet terug in de kranten.

Wat ik opvallend vind is hoe de publieke opinie zich vormt na zo’n faillissement. Al snel lees je dat er sprake is van wanbeleid, slecht toezicht en bestuur, accountants die falen en bankiers die hebben zitten slapen. Ook bij de kleine failliete zorgondernemer ontstaat die opinie, al vormt deze zich meer binnen het sociale netwerk. Vaak is die opinie onjuist en gaat deze voorbij aan de nieuwe werkelijkheid anno 2013 die zo verschrikkelijk anders is dan de werkelijkheid van vijf jaar geleden.

De tent was niet meer te redden

Begin 2013 vroeg een directeur van een tandartsenkliniek mij om hulp. Er dreigde een faillissement en hij vroeg mij om een reddingsplan op te stellen. Na analyse bleek dat de grootste pijn zat in de te hoge kapitaalslasten. Een in 2008 gebouwd pand was voor 110% gefinancierd en had inmiddels een marktwaarde van ongeveer 60% van de oorspronkelijke bouwkosten. Doordat de patiëntenstroom was afgenomen stond de helft van het pand leeg. Helaas was deze ondernemer te laat met het inroepen van hulp en voordat het reddingsplan klaar was werd het faillissement aangevraagd.

Er volgde een heel vervelend traject waarbij de curator en schuldeisers er alles aan deden om de directeur als schuldige / dader aan te wijzen en op basis van onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk wilden stellen. De publieke opinie binnen het sociale- en lokale netwerk ging nog veel verder, want zo werd gezegd: de organisatie was gebouwd op luchtkastelen, niet haalbare groeiscenario’s en megalomanie van de directeur.

Weet u nog hoe het er vóór 2008 aan toe ging?

Deze kliniek had ooit flinke wachtlijsten voor esthetische mondzorg en ook de verzekerde zorg groeide jaarlijks. Omdat het oude pand te klein werd ontstond het plan voor nieuwbouw. Een Excel sheet met een extrapolatie van de cijfers van de afgelopen drie jaren volstond als meerjarenplan en als basis voor de financiering. De ondernemer, de accountant en de huisbankier zagen geen belemmeringen om een prachtig pand te bouwen. De huisbankier adviseerde zelfs om de inventaris te vernieuwen en verstrekte daarvoor extra financiering. In deze tijd is het nauwelijks voor te stellen dat het nog maar vijf jaar geleden is dat financieringstrajecten soms zo eenvoudig verliepen.

Luchtkastelen

Deze ondernemer is uiteindelijk gevrijwaard van welke schuld dan ook maar hij heeft door de publieke opinie een flinke knauw gekregen en emotioneel is hij door een diep dal gegaan. Ik denk dat er nog veel vergelijkbare “kleine” faillissementen zullen volgen want de situatie van deze ondernemer is er één uit misschien wel duizenden. Wat ik hoop en wens is dat de mensen minder snel zullen oordelen, want de werkelijkheid van toen blijkt nu een leugen te zijn en wat achteraf gezien lucht was, heette toen potentieel!