Tag archieven: product-marktcombinatie

We are the ones that will make you feel better…

Bij zorginstellingen tijdelijke en projectmatige inzet van finance & control professionals. Vakinhoudelijke expertise en pragmatische oplossingen. Dat is wat DEFINANCIALS in de Zorg voor u doet.

Mijn blog van december 2012: In de wachtkamer van een psychiatrische instelling zaten twee meisjes van rond de 20 jaar. Ik keek naar hen en zag de schoonheid die ooit was. Diep weggestopt zag ik vrolijkheid, plezier en puberale rebelsheid. Ik liet mijn gedachten gaan en probeerde te bedenken waarvoor zij hier zaten. Duidelijk was dat de meisjes betere tijden hadden gekend en hier niet voor niets waren.

Ik zat daar, omdat ik een afspraak had met de directeur van deze instelling om te brainstormen over een voor hen nieuw besturingsmodel. Eenmaal in gesprek vertelde hij mij vol trots over hoe zij hun organisatie opnieuw hadden ingericht en afscheid hadden genomen van het hiërarchische besturingsmodel, en de daarbij behorende managementlagen en stafafdelingen.

Het uitgangspunt daarbij was om de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, meer betrokkenheid bij behandelaars te creëren en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren. In de praktijk bleek dit goed te werken. Er ontstond meer solidariteit met cliënten, het gemeenschapsdenken was toegenomen en vakmanschap was weer meesterschap geworden.

Principiële kwaliteitsgedachten
Maar hoe bestuur je een organisatie die geen afdelingsstructuur meer heeft en die ingericht is in cliëntgroepen? Waar de belangrijkste drijfveer is om in gezamenlijkheid en principiële kwaliteitsgedachten de zorg te leveren en waar minder gestuurd wordt op protocollen? Het antwoord was vrij snel gevonden: door kwalitatieve informatie te verstrekken over de zorg met een beperkte financiële component.

De traditionele winst & verliesrapportages per afdeling zijn uiteindelijk afgeschaft, alleen de directie ziet nog een rapportage op concernniveau. De behandelaars ontvangen wekelijks een rapportage, niet groter dan één A4-tje, met daarin de belangrijkste stuurvariabelen: per cliënt een medischinhoudelijke status en een thermometer waarop te zien is of de behandeling financieel op koers ligt. Op dit moment wordt onderzocht welke informatie aanvullend nog van belang kan zijn.

Hier wil ik zijn
De totstandkoming van deze stuurinformatie heeft voornamelijk plaatsgevonden op de werkvloer, tezamen met behandelaars en middenin de dagelijkse hectiek met cliënten. De twee meisjes zag ik daar nog regelmatig en van hun behandelaar hoorde ik dat één van de meisjes na jaren ellende de zin in het leven had teruggevonden en soms weer een lach op haar gezicht had. De betreffende behandelaar was euforisch en licht emotioneel. Nog niet eerder voelde ik mij zo nauw betrokken bij de zorg.

Dit versterkt bij mij de overtuiging dat ‘control’ in de zorg zoveel mogelijk moet plaatsvinden in het primaire proces. Behalve dat je in staat bent om betere informatie te ontwikkelen, voel je je een (klein) schakeltje binnen het zorgteam: The ones that will make you feel better…. (Red Hot Chili Peppers)

Inspiratie: Rijnland-model, Buurtzorg en Planetree Flevoziekenhuis