Tag archieven: TBS

Buch in de bajes

Bij zorginstellingen tijdelijke en projectmatige inzet van finance & control professionals. Vakinhoudelijke expertise en pragmatische oplossingen. Dat is wat DEFINANCIALS in de Zorg voor u doet.

Mijn blog van april 2013: Heeft u ook de tweede aflevering gezien van de nieuwe reeks ‘Buch in de bajes’? In deze aflevering was te zien dat Menno Buch een afspraak zou hebben met een TBS-er, maar vlak voordat deze afspraak plaats kon vinden, bleek de man door de rechter vrijgesproken en direct in vrijheid te zijn gesteld.

Buch in de bajes

Verbijstering alom bij Menno Buch maar ook bij zijn behandelaars omdat deze man bekend staat als zeer gewelddadig. ‘Dit kan niet goed aflopen,’ vertelde de directeur van de instelling in Vught.

TBS-er

Kort daarna sprak Menno Buch toch met de vrijgesproken TBS-er. De man vertelde dat hij lijdt aan een Borderline persoonlijkheidstoornis en dat hij inderdaad gewelddadig kan zijn. Liever was hij in de kliniek opgenomen gebleven omdat hij dan verder behandeld kon worden en voor niemand een gevaar zou zijn. Ook vertelde hij dat als het weer mis dreigt te gaan, hij eerst de hand aan zichzelf zal slaan. Voor een buitenstaander moet dit verhaal niet of moeilijk te begrijpen zijn. Hoe is het mogelijk dat deze man zomaar in vrijheid wordt gesteld en dat deze man niet de zorg krijgt waar hij om vraagt?

Verzuiling in de GGZ

Dat heeft te maken met het kader waarbinnen de patiënt valt. Heeft een patiënt alleen een stoornis, dan vindt behandeling plaats binnen de reguliere GGZ, welke gefinancierd wordt vanuit de ziekenfondswet of AWBZ. Behandeling kan zijn op indicatie van bijvoorbeeld een huisarts maar ook vrijwillig. Maar heeft iemand een delict gepleegd en is er daarnaast sprake van een stoornis, dan wordt een patiënt strafrechtelijk veroordeeld met tevens een verplichte behandeling. Deze zorg vindt plaats binnen de forensische GGZ welke betaald wordt door het ministerie van Justitie.

Omdat de man bij ‘Buch in de bajes’ door de rechter is vrijgesproken, valt hij niet meer onder de forensische GGZ maar zal hij zorg moeten ontvangen vanuit de andere zuil, de reguliere GGZ. Tussen deze twee GGZ-zuilen is vaak onvoldoende samenwerking waardoor patiënten niet altijd van de ene naar de andere zuil worden begeleid. Ook weten veel patiënten niet bij welk loket ze moeten aankloppen. De wijze van financiering bepaalt dus mede of- en hoe een patiënt zorg ontvangt.

Patiënt of crimineel?

U zult mogelijk met gemengde gevoelens naar de uitzending van ‘Buch in de bajes’ hebben gekeken.  Enerzijds vond u het misschien beangstigend om een crimineel te zien en te horen, anderzijds ziet u ook de mens achter de crimineel en iets over de oorsprong van zijn daden. Veel veroordeelden in een kliniek hebben hun delict gepleegd als gevolg van hun stoornis en zouden de zorg die ze krijgen ook vrijwillig willen ontvangen, net als de man in deze uitzending. En zo ziet u dat een crimineel dan ineens ook patiënt is, of andersom u ziet een patiënt die ook crimineel is (geworden). Ik hoop voor hem en voor de maatschappelijke veiligheid dat hij inmiddels hulp heeft gevonden.