Tag archieven: Ziekenhuis Gelderland

Welkom in Utopia

Bij zorginstellingen tijdelijke en projectmatige inzet van finance & control professionals. Vakinhoudelijke expertise en pragmatische oplossingen. Dat is wat DEFINANCIALS in de Zorg voor u doet.

Mijn blog van augustus 2011: Het is 2020, de regulering door de overheid is weg en ziekenhuizen zijn efficiënte- op kwaliteit gerichte klinische behandelcentra geworden. Er is in Nederland nog 1 academisch ziekenhuis en 40 gespecialiseerde ziekenhuizen.

Binnenkort start ik een nieuw vastgoedproject bij een klant van mij, een middelgroot ziekenhuis in Gelderland. Deze stelt namelijk vanaf januari a.s. een derde (14.000 m2) van het vastgoed buiten gebruik. Dit is het resultaat van een al jaren geleden gestart project, genaamd: “Focus Ziekenhuiszorg”.

Triple A rating
De volledige diagnostiek ging over naar de eerstelijnszorg (huisartsencentra), de meeste specialismen verzelfstandigden hun poliklinieken, de verblijfsfunctie is afgenomen van 1.200 naar 800 bedden en de medisch ondersteunende- en stafafdelingen krompen met eenderde. Verder heeft dit ziekenhuis de omslag gemaakt van algemeen ziekenhuis naar gespecialiseerd ziekenhuis en is de regionale benadering gewijzigd in een landelijke.

Dit ziekenhuis doet het heel goed: de bedbezetting is met 99% zeer goed te noemen, de wachtlijsten zijn ultrakort, uit kwaliteitsmetingen blijkt een triple A-rating en de gemiddelde doorlooptijd voor gespecialiseerde klinische zorgtrajecten is vorig jaar met 10% verkort. De solvabiliteit is met 5% uitmuntend en het resultaat laatste boekjaar was 1% ten opzichte van de omzet.

En dan word je ineens patiënt
Met pijn in mijn buik ging ik naar mijn huisarts. Onmiddellijk kreeg ik een bloed- en urineonderzoek, een buikecho en een röntgenfoto en volgde de diagnose: ik had nierstenen. Met de gestandaardiseerde diagnose toog ik naar huis en ik voerde mijn gegevens in het landelijk EPA (elektronisch patiënten aanbestedingsysteem). Binnen een kwartier had ik al vier aanbiedingen binnen van urologische centra. Omdat ik snel geholpen wilde worden en bereid was iets meer te betalen koos ik voor een kliniek die geen contract had met mijn verzekeraar, dan maar een eigen bijdrage betalen. Ik maakte online een afspraak en werd de volgende dag al geholpen.

Herkenbaar?
U herkent niets van wat ik schrijf? Dat kan, u kijkt met mij mee in de toekomst van de ziekenhuiszorg. Het is 2020, de regulering door de overheid is weg en ziekenhuizen zijn efficiënte- op kwaliteit gerichte klinische behandelcentra geworden. De daadwerkelijke zorginkoop vindt plaats tussen zorgafnemer (de patiënt) en ziekenhuizen; verzekeraars sluiten alleen prijscontracten. Patiënten hebben een bonus/malus met betrekking tot goedkope versus dure zorgafname. Er is in Nederland nog 1 academisch ziekenhuis, er zijn 10 algemene ziekenhuizen en 40 gespecialiseerde ziekenhuizen.

Pand te koop
Hoe gaat het verder met mijn klant, het ziekenhuis in Gelderland? Die wil af van de rest van het vastgoed om nog meer te kunnen focussen op patiëntenzorg. Iemand interesse in een mooi pandje met betrouwbare huurder?