Huize avondrood en het lege park

Financiële afdelingen in de zorg houden zich vaak afzijdig van wat er gebeurt op de werkvloer. Zij hebben een interne focus gericht op kostenbesparingen, met als doel zoveel mogelijk geld te kunnen toevoegen aan het Eigen Vermogen. Stop daarmee!

Tussen 2004 en 2007 groeide de hoeveelheid geleverde ouderenzorg aanzienlijk sneller dan de arbeidsinzet: met eenzelfde hoeveelheid arbeid werden er meer uren zorg geleverd. Dat is één van de conclusies van de Zorgbalans 2010, gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Mooie zomerdag
Toen ik jaren geleden bij een ouderenzorginstelling werkte als manager financiën, had ik mijn kantoor naast die van de klachtenfunctionaris. Op een zomerdag liep ik met een paar collega’s buiten om een boterham te eten. Buiten de instelling was een fantastisch park aangelegd met een vijver, bomen en diverse bankjes. Een welgestelde inwoonster van het dorp had de aanleg van het park gefinancierd met als doel bewoners meer van de natuur en elkaar te laten genieten.

Een leeg park
Ik keek vanuit mijn kantoor uit op dit park en het viel mij op dat er nooit een oudere in het park te zien was. Toen ik daarover sprak met de klachtenfunctionaris, vertelde zij mij dat de zorg in deze instelling de laatste jaren tot een dramatisch niveau was gedaald. Ze vertelde over bewoners die tot in de middag in bed lagen zonder verschoond te worden, over eten dat te laat geserveerd werd en over medicijnen die niet of verkeerd werden toegediend. Schrijnende verhalen waarvan ik altijd dacht dat deze verzinsels waren van de media. Zij vertelde mij ook dat de ouderen het park niet bezochten wegens onderbezetting in de diverse zorgteams: er moest meer zorg geleverd worden met minder mensen, en er waren geen verzorgers om de mensen naar buiten te begeleiden.

Eigen Vermogen
In de ruim tien jaar dat ik in de zorg werk, heb ik mij de eerste jaren (onbewust) afzijdig gehouden van wat er op de zorgvloer gebeurde. Ik herken deze afstandelijkheid nog steeds bij veel instellingen. Zij hebben een interne focus gericht op kostenbesparingen, met als doel zoveel mogelijk geld te kunnen toevoegen aan het Eigen Vermogen. Stop daarmee!

Ik wil terug naar zorg voor ouderen zoals die ooit bedoeld was: integrale zorg met keuzevrijheid voor cliënten die gelukkig zijn omdat ze op tijd krijgen waar ze recht op hebben. Stop met het onnodig creëren van vermogen en laat iedere euro terugvloeien naar de cliënten. Ik wil instellingen zien waar ouderen niet hoeven te klagen.
U denkt: “Ouderen klagen toch niet?” Dat klopt, dat doen ze inderdaad niet, dat zouden ze eens wat vaker moeten doen!

(de medewerkers van deze zorginstelling was niets te verwijten, zij leverden met beperkt beschikbare middelen maximale inzet voor hun cliënten)